Splošni pogoji za darilne bone
  1. Splošno 

Predmetni splošni pogoji veljajo za nakup darilnih bonov izdajatelja Pohorje Village Wellbing Resort, Hočko Pohorje 133, 2208 Pohorje na spletni strani www.pohorjevillageresort.si. 

Pohorje Village Wellbeing Resort (prodajalec) kupcu spletne prodaje (kupcu) pred nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene oz. vrednosti darilnih bonov. Vrednost darilnega bona označi kupec. Darilni boni imajo različne vrednosti vrednost od 10,00 € dalje. 

Vrednost bona vključuje DDV. 

Darilni boni so prenosljivi in so unovčljivi za storitve in izdelke, ki jih ponuja prodajalec. Kupec prejme potrdilo o naročilu na e-naslov. 

Spletna prodaja je omogočena 24 ur na dan. 

Prodajalec si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje poslovanja kadarkoli brez predhodnega obvestila, pri čemer je potrebno poudariti, da nakup kupca urejajo splošni prodajni pogoji, ki veljajo na dan oddaje nakupa.

2. Nakup 

Na spletni strani www.pohorjevillageresort.si je omogočen nakup darilnih bonov z označenimi vrednostmi. Za vsak spletni nakup mora kupec soglašati s Pogoji spletne prodaje darilnih bonom. 

Kupec s potrditvijo nakupa darilnega bona izrecno soglaša, da je v celoti seznanjen z določilih teh splošnih pogojev ter da jih v celoti sprejema in potrjuje. 

Iz seznama darilnih bonov kupec najprej izbere bon z izbrano vrednostjo in ga doda v košarico nakupa. 

Kupec lahko v košarico nakupa neomejeno število bonov, za vse bone pa veljajo enaki pogoji nakupa bonov. 

Kupec ob nakupu posreduje oz. vpiše naslednje podatke: 

• Ime in priimek 

• e-mail 

• telefonska številka 

Nato označi način plačila in način prevzema bona.

 Po zaključku spletnega nakupa kupec prejme na elektronski naslov potrdilo o naročilu z vsemi podatki o naročilu. 

3. Plačilo, prevzem 

Kupnino za naročene darilne bone kupec poravna po predračunu prodajalca ali opravi plačilo s kreditno kartico.

 Kupec označi način plačila. Kupec izbere način prevzema naročenih darilnih bonov, in sicer preko e- naslova v obliki pdf sli naroči dostavo darilnega bona v fizični obliki na svoj naslov

  1. Odgovornost, preklic, zamenjava 

Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec sam ne prevzame naročenega darilnega bona prejetega v pdf obliki na e- naslov ali ga ne prevzame fizično na svojem naslovu. Prav tako prodajalec ne odgovarja, če kupec darilni bon izgubi, ga uniči ali kako drugače onemogoči njegovo uporabo. Prodajalec dvojnikov darilnih bonov ne izdaja. Veljavnost darilnih bonov je 1 (eno) leto od dne izdaje. Koriščenje bona je potrebno predhodno rezervirati na naslov info@resort.si ali tel. št. ++386 (0)2 603 55 00. Imetnik darilni bon predloži ob izvedbi storitve na lokaciji prodajalca / na centralni recepciji Resorta, ki se nahaja v Wellness & Spa hotelu Bolfenk****. 

Zamenjava darilnega bona za gotovino oz. denar ni možna. 

Prav tako ni možno podaljšanje njegove veljavnosti, ali zamenjava v primeru izgube, uničenja ali poškodovanja. V teh primerih kupec tudi ni upravičen do nobenega povračila.

 Darilni bon je možno unovčiti samo v celoti in ga je mogoče uporabiti le enkrat. Darilni bon je veljaven v okviru podatkov, ki so na njem zapisani: 

• identifikacijska številka 

• naziv oz. vrednost bona 

• datum izdaje bona 

• veljaven in unovčljiv 

• prepoznaven dizajn

 Kupec je upravičen uveljavljati prodajalčevo odgovornost za stvarne napake v rokih in skladno z določili veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov. Kupec ima pravico, da prodajalcu v 14 dneh od prevzema naročenega darilnega bona sporoči, da od pogodbe odstopa ter hkrati prodajalcu vrne darilne bone, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo darilni bon za namen izven svoje pridobitne dejavnosti). Strošek vračila bonov bremeni v tem primeru kupca. Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca (Pohorje Village Wellbeing Resort, Hočko Pohorje 133, 2208 Pohorje, info@resort.si) o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

4. Varnost in zasebnost osebnih podatkov 

Prodajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno v namene, za katere so bili zbrani oz. so jih posredovali kupci ter za izboljšanje uporabe spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bom uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim osebam, razen v primeru ko to določa zakon. Storili bomo vse, da podatke uporabnikov spletne strani zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Vsi osebni podatki kupcev se shranjujejo v bazi podatkov prodajalca, razen podatkov o plačilnih karticah. Ti podatki se obdelujejo na spletni strani banke in jih je potrebno pri ponovnem nakupu ponovno navesti. Za varovanje in obdelavo podatkov plačilnih kartic skrbi banka, ki omogoča varne transakcije. Vsi podatki, ki jih posreduje kupec, bodo v izključni lasti prodajalca ter varovani v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje varstvo osebnih podatkov. Uporabljeni bodo samo s kupčevim privoljenjem in tako, da bo prodajalec lahko zagotovil nemoteni proces spletnega nakupa. Na željo kupca se bodo uporabili tudi za posredovanje obvestil, ponudb, novosti.

5. Razno 

Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter nakupu preko spleta sta kupcu na razpolago tel. št. +386 (0)2 603 55 00 in elektronski naslov info@resort.si. 

Prodajalec skladno s 3. odst. 32. čl. Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh splošnih pogojih. Potrdilo o naročilu, ki ga kupec prejme po elektronski pošti, ne velja namesto darilnega bona in z njim kupec ne more uveljavljati plačane storitve. 

Na prodajnem mestu (v hotelu) prodajalca se mora kupec izkazati izključno z darilnim bonom, ki ga prejme na e-naslov v pdf obliki, ali ga prevzame osebno na svojem naslovu. 

Varstvo osebnih podatkov 

V Pohorje Village Wellbeing Rersotu spoštujemo pomen varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Osebne podatke z vašo privolitvijo pridobivamo iz različnih spletnih ali pisnih virov. Podatki, ki jih za namen obveščanja lahko hranimo so: 

• ime in priimek, 

• demografski podatki (npr. spol, starost, rojstni datum), 

• kontaktni podatki (npr. spletni naslov, telefonska številka), 

• informacije o udeležbi na dogodkih in nakupnih navadah.